... jen tak pro radost :o)

Advent - nejen předvánoční období

adventus znamená latinsky příchod


 Doba přípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". Toto označení pochází z latinského slova "adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.

První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně 25.12.Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním vánoční svátkem). A protože 25. prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24.12. ("štědrý večer" je vigilie - předvečer hlavního vánočního svátku). Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle.

 


ADVENTNÍ VĚNEC

Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života.

Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec života. (srv. Zj 2,10)
 

 

myspace images


ADVENTNÍ PÍSNĚ - RORÁTY

Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - "roráty", sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty - název pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: "Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...). Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy.

Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená Božím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit společenství církve, které je rozprostřeno přes celá století.
 
 
 VÝZNAM ADVENTU - ADVENT V NÁS

Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod.

V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě" (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my...

Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách...

 

myspace layouts

 
Jak jen toužím,
abys prožil advent.
Jak jen toužím u tebe bydlet,
žít důvěrně s tebou
a sdílet všechna tvá břemena.

Vždyť ti jdu vstříc
ve všech tvých přáních.
A přece jsem ti ještě nikdy
nesměl žádné splnit.
Já, tvůj Bůh.


Jak jen toužím, abys prožil advent.
Jak jen toužím znovu se zrodit
ve tvém městě, tvé ulici,
ve tvém domě a ve tvém srdci.

Vždyť ti jdu vstříc
od věčnosti k věčnosti.
Ale hledám jen tebe.
Já, tvůj Bůh.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 

Mikuláš, andílek a čert... :)

Těšíte se???
myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

Přijdou i k vám ?

 

Máme pátý prosinec a vy ještě nejste zcela rozhodnutí, zda na svého tříletého Honzíka pozvat Mikuláše, či ne. Bojíte se, že by měl ze setkání s čertem trauma, nebo si říkáte, že punčocha nebo bota za oknem naplněná dobrůtkami bude stačit. Chyba. Již za dva, tři roky bude pozdě. Honzík bude dobře vědět, že pod bílým vousem a dlouhou komží je tatínek nebo strýček, že ten ušpiněný rohatec v černém kožichu je starší kamarád ze sedmičky. Ošidíte tak svou ratolest o krásný zážitek, kdy s netrpělivostí a zároveň obavami vyhlíží záhadného svatého muže, který obchází děti a naděluje. Přide sám? Nebo si přivede i čerty? Pozná, že zlobil maminku, že rozbil autíčko, dostane kus uhlí? Ale dnes si pokojíček uklidil. Ví to vůbec Mikuláš?

Příležitost pro sliby

 

Mikulášova návštěva je i skvělá příležitost, jak odevzdat dudlík čertovi nebo slíbit, že hračky budou před spaním vždy na svém místě. Ale pozor. Návštěva by měla budit respekt, ale ne děs a hrůzu. Každé dítě má své hranice odvahy. Jiříkovi stačí, když čert zařinčí řetězem u dveří, zatímco odvážná Janička vydrží statečně i plácnutí čertovskou metlou. Je to sice hrůza, ale velký zážitek. Může se pak pochlubit dětem ve školce, že se ani trošku nebála. Nebo jen takhle maličko.

Pohádka, ne noční můra

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

Pro dospělého může být určitá dávka hrůzy příjemným šimráním v zádech, ale pro malé dítě je fantazie a realita totéž. Proto čtyřletý nezbeda prožívá pravou nefalšovanou hrůzu, když se ho snaží pekelník strčit do pytle a odnést od maminky, protože zlobil. Takže je velmi důležité domluvit se s čertem předem, by se pohádková návštěva nezměnila v noční můru.

Mikuláši, na shledanou

Mikuláš, čert i anděl k počátku prosince neodmyslitelně patří. Dostane se do ulic každého města, každé vesnice, každému dítěti nechá něco za oknem i v tom nevyjšším paneláku ve dvacátém patře. Pro malé dítě je to zázrak. A na dospělých je, aby nenechali Mikuláše i s jeho zázraky odejít někam do zapomenutí. Byla by to věčná škoda. Takže Mikuláši, za rok na shledanou... :)

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

 

Nečekaně skromné, ale nakonec šťastné Vánoce


 

Žijeme v panelákovém bytě a i vánoční svátky trávíme téměř pravidelně zde. Jedinou výjimkou byly Vánoce před dvěma lety, kdy se rozvedl maminčin bratr, a tak aby netrávil Vánoce sám, pozval nás k sobě na chalupu.

Protože tenkrát ještě obýval malý domeček v malebném prostředí valašských hor, rádi jsme jeho pozvání přijali. Chtěli jsme si totiž udělat takové krásné české Vánoce s jejich původní atmosférou a netušili jsme, že se může stát něco, co naše plány může ohrozit...
Nejdříve se zdálo, že vše proběhne, jak má. Když jsme na Štědrý den dojeli ke strýci na chalupu, byli jsme promrzlí, ale v chalupě bylo příjemně teplo. Strýc dokonce už stihl nachystat vánoční stromek a taky nějaké dárečky pro nás. My jsme si vybalili věci, a protože počasí bylo opravdu zimní, rozhodli jsme se vyrazit si ven zalyžovat a my děti zasáňkovat. Doma zůstala jen moje maminka, protože musela udržovat oheň v kamnech. Jenomže maminka zvyklá na podmínky v paneláku asi nevěděla, jak rychle hoří dřevo v kachlovém sporáku, který byl spojený s pecí do sváteční místnosti, že jí vyhaslo, a proto musela udělat oheň znovu. V malém sklepě našla zabalený balíček starých novin a myslela si, že je přichystán na podpálení ve sporáku. Když maminka tento balíček podpálila, během krátké chvíle to ve sporáku zarachotilo a domem se ozvala silná detonace. Všude bylo černo jako v pekle. Maminka naštěstí stihla vyběhnout před dům. My jsme byli již nedaleko domu, a rána z domu nešla přeslechnout. Hlavně muži rychle běželi směrem k chalupě. Maminka stála před domem černá jako čert a klepala se asi více strachem než zimou. Naštěstí rána ve sporáku vyrazila pouze dvířka na kachlových kamnech, na kterých se chytly saze. Když se strýc maminky ptal, čím do kamen přikládala, řekla pouze, že vzala z komory noviny, které byly položené vedle dřeva! Strýc se chytl za hlavu, v malé krabičce tam měl zabalené ředidlo, které chtěl použít na rozředění barvy, protože se chystal natřít schody na půdu.
Protože v chalupě bylo černo jako v pekle a černé byly stěny, záclony, peřiny, stromeček, dárky i cukroví, navíc kamna byla poškozená, vydali jsme se domů a strýc s námi musel, i když nerad, do paneláku.
Doma v paneláku jsme ale Vánoce nechystali, a tak jsme neměli ani kapra, který v naší rodině k Vánocům patří. I dárků bylo míň, ale my jsme byli rádi, že vše dopadlo aspoň tak a že se nikomu nic nestalo. Naše rodinka zůstala pohromadě, a i když byly Vánoce skromné, uvědomili jsme si, co je důležité a že Vánoce nejsou jenom o dárcích.

Autorem tohoto příběhu je Klára Machů. Povídka byla zaslána jako příspěvek do vánoční soutěže Dětských stránek. Výsledky soutěže si můžete prohlédnout zde.


 

Autor: Redakce

 

Vánoční stromeček může být zdrojem plísní

Živé stromky podle vědců šíří plísně.


Při rozhodování, zda si pořídit na Vánoce živý či umělý stromeček, by měl být zohledněn především zdravotní stav jednotlivých členů rodiny. Zvláště astmatici a alergici by měli sáhnout po plastové variantě. Podle amerických odborníků totiž živé jedle, smrky a borovice šíří kolem sebe nejen libou vůni, ale také plísně a jejich výtrusy.
Právě plísně působí astmatikům v období svátků největší problémy. Řada z nich si stěžuje, že kolem Vánoc se jejich zdravotní stav zhoršil. A John
Santilli z Texasu si uvědomil, že možná živé vánoční stromky budou zdrojem příčiny tohoto jevu.

V několika pokusech se mu podařilo prokázat, že živé smrky a jedle či borovice produkují skutečně značné množství plísní a podporují jejich rozvoj v interiéru.

"Protože plísně běžně rostou v prostoru kolem olistění venku, přišli jsme s hypotézou, že přítomnost živého vánočního stromku může přispívat k rozvoji plísní v interiéru," uvedl Santilli.

Alergici by neměli mít doma živý stromek déle než tři dny

Během měření se prokázalo, že v přítomnosti živého stromečku v prvních třech dnech vzrostl počet spor na osm set v krychlovém metru vzduchu, po čtrnácti dnech ale byl jejich počet už kolem pěti tisíc. Norma přitom uvádí, že běžně se v metru krychlovém interiérového vzduchu nachází asi pět až sedm set spor.

"Naše studie jasně demonstruje, že živé vánoční stromečky mohou být významným zdrojem plísňových spor. Takže doporučujeme rodinám s alergiky, aby si živý stromeček doma nenechávali déle než pár dní, nejlépe pouze tři dny," uvedl Santilli ve zprávě k výzkumu.

Famous

 

Šéfkuchař

Když se snoubí čokoláda s ořechy
Variace na cukroví
Oříškové bonbony


30 g lískových oříšků, 150 g stoprocentního tuku, 2 lžíce sladké smetany, 150 g moučkového cukru, 100 g kakaa
Oříšky vložíme na plech a v předehřáté troubě asi 6 až 8 minut pečeme. Pak je v utěrce promneme - snadno je tak zbavíme slupky. V misce nad parou rozehřejeme tuk, přidáme smetanu, cukr a kakao a mícháme, až vznikne hladká pěna. Nalejeme ji do papírových košíčků, do každého vložíme oříšek a necháme do druhého dne ztuhnout. Pak čokoládu z košíčků lehce vyjmeme.
Doba přípravy: 40 minut bez čekání
TIP! Rozpustíme 200 g čokolády na vaření s trochou másla.

 

Davidovky 


200 g másla, 180 g moučkového cukru, 1 sáček vanilkového cukru, 4 vejce, 1 lžíce kakaa, 75 g nastrouhané čokolády na vaření, 80 g polohrubé mouky, půl sáčku prášku do pečiva, 150 g nastrouhaných jader vlašských ořechů, 2 lžíce rumu, 1 hotová čokoládová poleva, půlky jader vlašských ořechů na ozdobení
Máslo utřeme s oběma druhy cukru do hladkého krému, vmícháme vejce, kakao, nastrouhanou čokoládu a prosátou mouku s práškem do pečiva. Přisypeme nastrouhané ořechy a vypracujeme vláčné těsto. Rozetřeme ho na plech vyložený pečicím papírem a pečeme v předehřáté troubě při teplotě 160 °C asi 10 minut. Ještě teplý plát pokapeme rumem a necháme vychladnout. Poté na něj naneseme rozehřátou čokoládovou polevu, nakrájíme na malé kostky a ozdobíme půlkami jader vlašských ořechů.
Doba přípravy: 30 minut
TIP! Z plátu vykrájíme formičkami různé tvary.

 

Minirolády
 

4 vejce, 50 g krupicového cukru, 60 g polohrubé mouky, 1 hotová čokoládová poleva, půlky jader vlašských ořechů na ozdobení
Na náplň: 100 g másla, 80 g krupicového cukru, 2 žloutky, 100 g namletých jader vlašských ořechů
Žloutky utřeme s polovinou cukru do pěny. Z bílků našleháme tuhý sníh a vmícháme do něj druhou polovinu cukru a žloutkovou hmotu. Nakonec lehce zapracujeme mouku. Těsto rozetřeme na menší plech o rozměrech asi 25 x 40 cm vyložený pečicím papírem a pečeme v předehřáté troubě při 190 až 200 °C asi 8 minut. Upečený piškot ihned přikryjeme navlhčenou utěrkou a necháme vychladnout. Pak opatrně odstraníme papír a na plát naneseme ořechovou náplň. Příčně ho rozkrájíme na asi 10 stejných pruhů a ty pak zarolujeme. Svrchu je potřeme rozehřátou čokoládovou polevou a ozdobíme půlkami ořechů.
Náplň: Změklé máslo, cukr a žloutky vložíme do kastrůlku a nad parou našleháme. Do krému vmícháme ořechy a necháme zcela vychladnout.
Doba přípravy: 50 minut
TIP! Rolády můžeme potřít marmeládou a posypat kokosovou moučkou.

 

Pařížské dortíčky
 

70 g másla, 100 g moučkového cukru, 1 sáček vanilkového cukru, 2 žloutky, 1 lžíce kakaa, 30 g nastrouhané čokolády, špetka citronové kůry, 120 g hladké mouky, sůl, 50 g nastrouhaných jader lískových oříšků, 1 hotová čokoládová poleva, perličky na ozdobení
Na náplň: 150 g strouhaných lískových oříšků, 180 g moučkového cukru, 180 g másla, 1 žloutek, půl lžíce kakaa, 1 lžíce rumu
Máslo utřeme v oběma druhy cukru a žloutky do pěny, přisypeme kakao, čokoládu, citronovou kůru, mouku, špetku soli a oříšky. Vypracujeme těsto a necháme ho alespoň 120 minut v chladničce odpočinout. Potom na lehce pomoučeném vále vyválíme plát o tloušťce 2 mm a formičkou nebo sklenkou vykrájíme kolečka. Přeneseme je na plech vyložený pečicím papírem a pečeme v předehřáté troubě při 160 °C asi 8 až 10 minut. Vychladlá kolečka spojíme náplní, potřeme rozpuštěnou čokoládovou polevou a ozdobíme perličkami.
Náplň: Lískové oříšky promícháme s cukrem a našleháme s máslem a žloutkem dohladka. Vmícháme kakao a rum.
Doba přípravy: 70 minut

TIP! Kolečka ozdobíme bílou čokoládovou polevou.
Recepty a příprava cukroví MICHAELA DANIELOVÁ
a TÁŇA MARTINKOVÁ

Připravila JARMILA KULTOVÁ

 

Co o nás prozradí dárky


PhotobucketPhotobucket

Vánoční dárky jsou tak trochu kouzelné, mohou být naplněním tajných přání, touhy, víry v zázrak, která v skrytu dřímá i v koutku duše dospělého člověka - samozřejmě pokud byl celý rok hodný… Hodně napovědí i o dárci samotném a o jeho vztahu k lidem, jimž jsou jeho dárky určené.
 

Určitě si všichni pamatujete vánoční stromeček z dob svého nejčasnějšího dětství - veliký z perspektivy očí ve výši jednoho metru nad bačkůrkami. Tajuplný a - ta dětská přímost - zářící jako maják pro každého, kdo pro mě má nějaký dárek a nevěděl by, kam ho uložit…

Jaký vánoční dárek z dětských let se vám vybavuje? Je to příjemná vzpomínka nebo to tehdy vaši dospělí s tím zázrakem nezvládli a namísto panenky nebo bagru na dálkové ovládání zabalili punčocháče a rukavice? Dodnes děti, a chlapečci do pozdějšího věku než holčičky, s mírnou nedůvěrou sahají po měkkých vánočních balíčcích, protože „měkkouši“ obvykle skrývají nejrůznější svršky - dárky spíše potřebné než chtěné. Jako vánoční dárek se maskují i předměty, které bychom tak jako tak museli koupit, dětem se nejednou zabalí i levné „cokoli“, jen aby měly dojem, že toho mají hodně. Vánoční dárky chtějí být kouzelné, nejenom užitné a funkční. Měly by být překvapením provázeným duhovými jiskřičkami v očích.

 

Dárky z lásky Photobucket

 

Nejkrásnější je, když dává dárek ten, kdo má obdarovaného opravdu rád, protože to samo o sobě je dar nad jiné. Pozná se většinou tak, že z něj máte opravdu radost. Nejen proto, kdo vám ho nadělil, ale i proto, že je to něco, co si přejete, co se vám líbí a co vás bude provázet možná každý den. Dárek z lásky na dárce prozrazuje, že ho ten druhý zajímá, že zná jeho slabosti i tajná přání, vkus, oblíbený umělecký směr, literární žánr, barvu, chuť… Že když je s ním, dokáže opravdu naslouchat, co ten druhý sděluje. A nejen verbálně. Že respektuje jeho „jinakost“, jeho názory, koníčky a že ho podporuje v tom, co dělá a co ho zajímá.
 

Myslím, že je stejně důležité vybírat dárky rozumem jako srdcem a stejně tak je přijímat. Neexistují univerzální pravidla, to nejdůležitější je vnímání druhého člověka, jeho sdělení pocitů a přání a umění být spolu. To, že přemýšlíte o tom, co druhého těší, čím je šťastný, jaký je, to je těch příslovečných devět desetin dárku pod hladinou.

Přeji vám krásné a sváteční Vánoce, rozsvícené láskou a voňavé vanilkou a skořicí, plné až po okraj setkávání se zajímavými, milými a pravdivými lidmi. Přeji vám, aby vám společně bylo dobře. A ještě - hodně, opravdu hodně dárků z lásky…

 

Photobucket

AUTORKA: Iva Adlerová

více čtěte: https://www.rodina.cz/clanek6770.htm

 

 

Vánoční mlsání...

 

928.gif picture by darmarka

Skořicové dobroty

    

Kůra z exotického stromu se nepřidává jen do jablkových závinů a svařeného vína!
S vůní skořice
Nenápadně se přiblížila doba, kdy začínáme péct své oblíbené druhy voňavého cukroví. Pokud hledáte další zaručený recept, který by okamžitě zachutnal všem, vyzkoušejte naše skořicové dobroty.

  


Křupavé tyčinky
240 g másla, 200 g cukru, špetka soli, 1 lžíce mleté skořice, 1 vejce, 2 lžíce rumu, 200 g hladké mouky, půl sáčku prášku do pečiva, špetka citronové kůry, 100 g kukuřičných lupínků, 100 g čokolády na vaření, čokoládová poleva
Máslo s cukrem a solí utřeme. Přidáme skořici, vejce, rum a dobře umícháme. Potom zapracujeme mouku s práškem do pečiva, citronovou kůru, kukuřičné lupínky a čokoládu nasekanou na malé kousky. Husté těsto rozetřeme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme v předehřáté troubě při 160 °C asi 20 až 25 minut. Plát necháme úplně vychladnout a pak ho nakrájíme na malé proužky, jejichž konce namáčíme v rozpuštěné čokoládové polevě. Rozložené na mřížce je necháme zaschnout.
Doba přípravy 60 minut
TIP! Jednotlivé kousky místo čokoládové polevy potřeme bílkem a posypeme kakaovým práškem.

  

Křehká srdíčka
25O g hladké mouky, 80 g krupicového cukru, 120 g másla, 2 lžičky mleté skořice, 1 vejce, rybízová zavařenina, čokoládová poleva
Mouku prosejeme na vál, přidáme cukr, nakrájené máslo, skořici a vejce. Vypracujeme hladké těsto a asi na 60 minut ho dáme do chladničky. Potom z něj vyválíme plát, formičkou vykrajujeme srdíčka a při teplotě 160 °C pečeme na plechu vyloženém pečicím papírem v předehřáté troubě 12 minut. Po vychladnutí je slepíme zavařeninou a ozdobíme čokoládovou polevou.
Doba přípravy: 40 minut.
TIP! Aby se zavařenina snadno roztírala, mírně ji zahřejeme.

  

 Čokoládové kostky
200 g másla, 150 g krupicového cukru, 1 vejce, 3 žloutky, 1 lžíce rumu, 1 lžíce mleté skořice, 1 lžička kakaa, 150 g čokolády na vaření, 3 bílky, 190 g hladké mouky, 2 lžičky prášku do pečiva, 150 g nastrouhaných lískových oříšků, čokoládová poleva, cukrářské zdobení
Máslo s cukrem, vejcem a žloutky utřeme do husté pěny. Vmícháme rum, skořici a kakao. Čokoládu rozpustíme ve vodní lázni a opatrně přidáme do pěny. Z bílků ušleháme tuhý sníh a lehce ho zapracujeme do směsi. Nakonec do ní zamícháme mouku s práškem do pečiva a oříšky. Vzniklou hmotu rozetřeme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme v předehřáté troubě při teplotě 180 °C asi 15 minut. Necháme vychladnout, polejeme rozpuštěnou čokoládovou polevou, posypeme cukrářským zdobením a po ztuhnutí nakrájíme na pravidelné kostky.
Doba přípravy: 45 minut
TIP! Na zdobení použijeme bílou čokoládovou polevu a ořechy.

  

Hvězdy s citronovou polevou
3 bílky, špetka soli, 375 g moučkového cukru, šťáva ze čtvrtky citronu, 400 g neloupaných mandlí, 2 lžíce mleté skořice, 1 lžička kakaa, špetka prášku do pečiva
Z bílků a špetky soli ušleháme tuhý sníh. Postupně do něj zašleháme prosátý cukr. Čtvrtinu sladkého sněhu smícháme s citronovou šťávou a odložíme stranou na polevu. Jemně nastrouhané mandle, skořici, kakao a prášek do pečiva vmícháme do sněhu. Na pocukrovaném vále vyválíme plát silný asi 0,5 centimetru a formičkou z něj vykrajujeme hvězdičky. Potřeme je připravenou polevou, klademe na plech vyložený pečicím papírem a v mírně vyhřáté troubě při teplotě 100 až 120 °C pomalu pečeme či spíše sušíme asi 60 minut.
Doba přípravy 90 minut
TIP! Hvězdičky posypeme přes sítko skořicí.

  

Z Pravé české kuchařky M. D. Rettigové
Makový dezert
140 g moučkového cukru, 6 vajec, 50 g nastrouhané čokolády, šťáva z 1 citronu, 2 tlučené hřebíčky, špetka mleté skořice, 140 g nastrouhaných lískových oříšků, 140 g mletého máku, tuk a hrubá mouka na formu, pikantní zavařenina
Cukr se žloutky a čokoládou utři do pěny. Pak přimíchej citronovou šťávu, hřebíčky a skořici. Tuhý sníh z bílků a oříšky s mákem vmíchávej současně. Vzniklou hmotu nalej do dortové formy vymazané tukem a vysypané moukou a zvolna peč asi 45 minut. Upečený dort druhý den prořízni, potři zavařeninou a slož na sebe. Ozdobně ho pocukruj podle šablony, kterou si předem vystřihneš z papíru.
RADA! Dort můžeš polít čokoládovou polevou.

  

Zábavné vaření
Skořicová kolečka
140 g rostlinného tuku, 70 g moučkového cukru, 2 lžíce kakaa, 1 vanilkový cukr, 2 lžičky mleté skořice, 40 g mletých vlašských ořechů, 210 g hladké mouky, čokoládová poleva a jádra vlašských ořechů na zdobení
Na náplň: 100 g moučkového cukru, 3 žloutky, 1 lžíce rumu, 2 lžíce pikantní marmelády, 150 g mletých vlašských ořechů

Postup
1. Tuk utřeme s moučkovým cukrem do hladkého krému.
2. Postupně do něj zamícháme kakao, vanilkový cukr, skořici, ořechy a mouku.
3. Hotové hladké těsto zabalíme do fólie a dáme ho na hodinu odpočinout do chladničky.
4. Pak z těsta vyválíme plát silný asi 3 mm a vykrajujeme kolečka. Ta pečeme v předehřáté troubě při 150 °C 20 minut.
5. Polovinu koleček potřeme náplní z moučkového cukru, žloutků, rumu, marmelády a ořechů a přiklopíme ji druhou polovinou.
6. Spojená kolečka polejeme rozpuštěnou čokoládovou polevou a ozdobíme rozpůleným jádrem ořechu.
Doba přípravy: 45 minut
TIP! Kolečka spojujeme náplní připravenou ze sáčku.
Recepty a produkce MICHAELA DANIELOVÁ
Snímky TÁŇA MARTINKOVÁ
Připravila JARMILA KULTOVÁ

        


 

Vánoční příběh

Chvilku se zastavte a přečtěte si...


 

merry christmasUž jako malá jsem ráda četla tenhle Vánoční příběh a když vidím to horečnaté vyčerpávající štrachání se v dnešní předvánoční době (zvláště maminek), tak jsem si říkala, že možná, když si tohle přečte více lidí, tak se zastaví a prožije Vánoce opravdu s radostí.
 

Byl mrazivý lednový večer. Vracel jsem se domů. Ulice byla prázdná. Děti už dávno odešly domů, kde u teplých kamen sušily kombinézy a ponožky promočené od sněhu. Všude bylo ticho, jen pod nohama vrzal sníh. Vtom jsem zaslechl v šumění větru nějaký vzdech. Zastavil jsem se a pomalu se rozhlížel. Napravo stála řada popelnic. A za nimi ležely dva vánoční stromky, ještě plné ozdob. Smrček a jedlička. Zdálo se mi, jakoby si spolu vyprávěly:

"Ležíme tu mezi smetím," šeptal smrček.

"Máš pravdu," odpověděla smutně jedlička.

"Proč vlastně ztrácíme svůj mladý život? Jen proto, aby mě ozdobili cukrovím, svíčkami a jinými věcmi? To se na mě měli podívat, když jsem rostla v lese. Byla jsem mnohem krásnější než teď. Třeba když na mé větve napadl sníh a zasvitlo na mě slunce, nebo v noci měsíc, byla jsem samé stříbro. V létě jsem měla každé ráno na sobě perlový náhrdelník z ranní rosy. Mnohokrát pod mými větvemi přespala zvířátka i ptáci. Chránila jsem je pře deštěm i mrazem. A teď končím svůj mladý život. Proč, smrčku, proč, odpověz mi..."

"Vzpomeň si, jedličko," vypráví smrček, "jak jsme rostli na tiché lesní stráni. Hledali jsme každý sluneční paprsek pro svůj život. Závodili jsme mezi sebou, kdo bude vyšší. Stále jsme se točili za sluncem. Když začalo dříve zapadat a dny se krátili, byli jsme smutní. Krásné podzimní listí opadalo a stromy usnuly. Jen my jsme zůstali zelení a čekali na lepší dny. A když se vrátily, vítali jsme každý den s úsměvem. Těšili se na každý teplý paprsek, až se všechno kolem nás obléklo do nových šatů. Za tichých letních večerů jsem z vyprávění stoletých stromů dověděl se starou historii:

Už za dváných dob při pozorování oblohy přišli moudří lidé na to, že se slunce na své dráze sklání k obzoru, nebo zase vystupuje zpět. Nazvali to letním a zimním slunovratem. Byli zvyklí uctívat slunce jako boha života. Letní slunovrat nazvali umírání boha slunce, zimní slunovrat slavili jako vzkříšení boha slunce. Měli při tom velké slavnosti. V lese si vyhlédli velký strom, ozdobili ho a tančili kolem něho, jedli a pili i několik dní a nocí. Římané tento den nazvali saturnáliemi. Udělali velké hody. Zastavili všechny války. Otroci nemuseli těžce pracovat a byli obsluhování svými pány. Rozsvítilo se mnoho svíček, aby bylo všechno slavnostnější. Po skončení saturnálií všechno skončilo. Pokračovalo se ve válkách, otroci byli nuceni zase těžce pracovat. Život šel postaru dále.

Starý dub tehdy vyprávěl, že za časů, kdy byl Stvořitel Ježíš na této zemi, se mnoho změnilo. Ti, kteří v Něho uvěřili, přestali dělat tyto pohanské slavnosti. Narození svého Spasitele neoslavovali. Nevěděli ani, ve kterém měsíci se narodil. Až později někteří udělali mnoho změn. Na den zimního slunovratu dali narození Pána Ježíše v Betlémě. Tak se mnozí pohané mohli stát snadno křesťany bez změny svých zvyků. A ještě později někdo přišel na to, že by mohl uřezat v lese malý stromek, doma ho ozdobit a dát pod něho výjevy z Betléma. Aby to bylo radostnější, přidali tam dárky. Tam někde začíná naše tragédie, jedličko. Od té doby mnoho našich kamarádů ztratilo život."

"Říkáš, že oslavovali narození Pána Ježíše?" ptala se jedlička. "To je divné. Když jsem stála několik dní před Vánocemi na balkóně, chodilo kolem mě mnoho lidí. Všichni nosili velké nákupní tašky a při hovoru říkali, že nesou "Ježíška". Když jsme se podívala do tašek, viděla jsem tam samé balíčky, alkohol a cigarety. Bylo mi z toho nějak smutno.

 

Autorem Vánočního příběhu je Josef Hurta.

ZDROJ:https://www.rodina.cz/clanek6097.htm

 

Popelka Nazaretská - výňatek z básně...

Václav Renč
 

 

Mží zimní nocí hvězdné jíní.

Panna spí. Josef před jeskyní

hlídá a chladu necítí.

Spíš smutkem srdce usedá mu,

že místo jemných rouch jen slámu

pod Pannou mohl prostříti.

 

Ach, je-li možná, že Král králů,

vyvolil vy tuhle skálu.

ten pustý chlév co rodný hrad?

Josef je sklíčen, zaplakal by.

Snad byly to vše noční šalby,

ten Boží vzkaz, ten anděl snad...

Však hle, v tom ojíněnou bání

blesk bílý šlehl znenadání

a stanul - právě blízko skal!

toť hvězda, jasná stříbroskvoucí!

Josef až srdce slyší tlouci.

Co se to děje? nebo spal?

 

Ne, ne, vždyť slyší - ano, zpěvy!

Zlato a stříbro harf! I neví:

to proudí hudba: Odkud? Kam?

A vidí: celé nebe plane

v záplavě jasu nevídané!

Či snad i tohle že je klam?

Vyskočí, vběhne do jeskyně...

Hle Panna bdí! A v jejím klíně

- buď chvála Pánu v nebesích! -

tam ryze svítí záře bílá!

Zář ze záře to vystoupila!

I poklekl - a ruce zdvih.

 

Zde jest, Král z Krále, dítko

z Panny,

jenž vyhojí ty temné rány,

zející v nitru národů.

A usoužená lidská stáda

vyvede z moci zlého hada

a mír jim dá i svobodu.

 

Ó, dítě! Než to vše se stane,

spi, spinkej, v plínkách zachumlané

a položené do slámy.

Spi. sinkej, poupe nejvonnější,

ať píseň má tě ukonejší.

Spi, sladce spinkej u mámy.

A spalo. Venku nad jeskyní

roztálo v pořár hvězdné jíní.

V hlaholu trub a znění lyr

andělé z nebe sněží po stech.

- Buď sláva Bohu na výsostech!

A lidem na zemi buď mír!

 

Zázrak jménem Vánoční perníčky...
 

   

Nejsem, bohužel, z těch, které v předvánoční době pečou jedno z prvních cukroví – perníčky. Přesto ale mám v rodině „ perníkový zázrak“. Bez perníků se v jejich rodině neobejdou žádné Vánoce (ba ani Velikonoce). Pečou se k velké radosti dětí a okolí perníková srdíčka, zajíčci, zvonečky, figurky…

 

Pokud některé také patříte k těch perníkařkám, možná, že by vám přišel vhod letitý, ale hlavně vyzkoušený recept, který nikdy nezklamal. Viděla jsem na vlastní oči, že s těstem se pracuje tak skvěle, jakoby to byla  plastelína, cukrové malování se neroztéká a perníčky se za pár dnů rozleží tak, že se na jazyku přímo rozplývají.

   

 

Recept je zde!

70 dkg hladké mouky, 25 dkg moučkového cukru, 10 dkg medu, 5 dkg tuku, 4 celá vejce, 1 lžíce perníkového koření, 1 čajová lžička jedlé sody. (Perníkové koření je lépe si umlít sama, neztratí se vůně: 1 hvězdička badyánu, 1 lžíce skořice, 1 lžíce anýzu, 10 hřebíčků).

 

Všechny sypké části se promíchají a do této směsi se nalije  rozpuštěný tuk s medem a nakonec 4 celá vejce. Vše se zamíchá, zpracuje rukama a nechá se do druhého dne odležet.

 

Klasickým způsobem se vykrajují různé tvary a na plechu se potřou rozšlehaným vejcem. Pozor! Perníky jsou rychle upečené.

 

Cukrovou polevou zdobíme,až když perníčky vychladnou.

20 dkg prosetého moučkového cukru, 1 bílek a šťávu z jednoho citronu umícháme do běla. Poleva se nesmí roztékat – každý bílek a citron jsou různě velké, je třeba přidávat cukr až do momentu, kdy poleva dosáhne správné hustoty.

Perníčky se dají malovat různými způsoby. Já zveřejňuji tento – pevnějším mikrotenovým sáčkem s odstřiženým růžkem.

Nebojte se k malování pustit i děti, i za cenu, že asi budete všichni zapatlaní. Ale víte, jak chutná sladká cukrová pusa?

Podmínkou správného odležení je umístění krabice s napečenými perníky v chladném špajzu. V panelákových bytech je třeba využít balkonu. (Koneckonců, vzpomínáte na film „Vesničko má středisková“? Pivo má ten správný říz jen ze sedmého schodu). Vy už si to místo samy jistě najdete.

Tak vám přeji hodně perníkových tvarů a hlavně radost z úspěšného pečení.

 

      

Znáte vánoční zvyky aneb - Víte, nevíte?


     

Protože se opět blíží ten krásný vánoční čas, pojďme si  připomenout i krásné zvyky s ním spojené…

 

Vánoční stromeček: poprvé v Praze se objevil v roce 1812 v domácnosti tehdejšího ředitele Stavovského divadla, pana Liebicha. Pozval do své vily přátele a ukázal jim velký, rozzářený stromek.

 

Tento zvyk se však ujal až v průběhu druhé poloviny 19.století. Nejdříve se zdobil jablíčky, ořechy, papírovými ozdobami a svíčkami. Ve 20.století se pro něho staly typické skleněné ozdoby.

 

Krájení jablíček: rozkrojíme na polovinu. Když má jaderník tvar kříže, přijde vážná nemoc nebo dokonce smrt. Pokud objevíme hvězdičku, budeme mít v novém roce štěstí a zdraví.

Také můžeme jablíčko nakrájet na kousky podle počtu osob a sníst. Je to proto, kdyby někdo zabloudil ve světě, aby našel opět cestu zpátky.

 

Lití olova: kousek olova se rozžhaví až k bodu tání. Pak se opatrně vlije do připravené nádoby s vodou. Podle tvaru se pak usuzuje, co koho čeká.

 

Pouštění lodiček: zapálené malé svíčky připevníme do skořápek od ořechů a necháme plout po vodě v nádobě. Kdo pluje při kraji, zůstane doma, kdo pluje ke středu, půjde do světa. Komu svíčka dlouho hoří a lodička se nepotopí, čeká ho dlouhý život.

 

Házení střevíce: házejí pouze svobodné dívky a to střevíc přes hlavu. Dopadne-li patou ke dveřím, zůstanou doma. Naopak špička ke dveřím značí, že se dotyčná vdá a odejde z domova.

 

Stíny: po rozsvícení světla se všichni rychle podívají  na stěny, kde jsou stíny. Čí stín nemá hlavu ,do roka umře.

 

Šupiny: O štědrý večer dáme pod talíř několik šupinek z kapra, aby nám přinesly dostatek peněz v dalším roce.

 

Slupky od jablka: oloupejte spirálovitě jablko, hoďte za hlavu a odhadněte tvar písmena, které tvoří. Věští jméno nápadníka nebo nápadnice.

 

Nakrmený pes: po večeř pošlete nakrmeného psa ven, kudy se vydá, odtud přijde ženich.

   

 

A ještě u štědrovečerní večeře nezapomeňte :

- schovat zlatý penízek pod talíř

- jeden talíř navíc pro nečekaně příchozího

- nikdy nesmíte od večeře vstát, jinak by jste do roka umřeli...

 

   

 

Šohajky
 ČOKOLÁDA: 1 Omega,25 dkg moučkového cukru,10 dkg kakaa
NÁPLŇ: 5 dkg mletých ořechů, 5 dkg mletých piškotů, 15 dkg moučkového cukru, 2 lžíce rumu, 2 lžíce mléka.


 

Postup:
Do papírových košíčků dáme trochu teplé čokolády, na to náplň utvořenou z výše uvedených ingrediencí a zalijeme čokoládou, zdobíme 1/2 vlašského ořechu...

Ty jsme u nás dělaly už od dětství! Jsou výborné!!!

 

Vánoční cukroví Vanilkové rohlíčky
 

Potřebujeme:
10 dkg hladká mouka, 8 dkg másla, 4 dkg ořechy, 3 dkg cukru, 1 vanilkový cukr
.


Postup:
Suroviny zpracujeme.Vytvarujeme rohlíčky,pečeme v mírné troubě.Teplé obalujeme v cukru smíchaném s vanilkovým cukrem.

 

 

Vánoční cukroví

Tatrankové koule

Ingredience:
tatranka - 3 ks, Hera - 125 g , cukr moučka - 125 g, rum - 2 lžíce,  lískové oříšky - nebo vlašské - mleté - podle chuti.


 

Návod:
Tatranky dáme do mrazáku, pak nastrouháme. Rozpustíme tuk, přidáme cukr, rum, nastrouhané tatranky a necháme ztuhnout. Tvoříme koule a obalujeme v mletých oříšcích...

 

https://vanoce.pritelkyne.cz/clanky/tema/vanocni-cukrovi-10/

 

Od naší drahé maminky:

DOMÁCÍ ČOKOLÁDY

 

   

1.

30 dkg tuku, 20 dkg mletého cukru, 20 dkg Sunaru, kakao.

Smícháme a rozehřejeme v hrnci, skoro k bodu varu, aby se vše dobře rozpustilo. Potom plníme do studenou vodou vypláchnutých formiček a čokoládu necháme v chladu ztuhnout. Pak vyklápíme a papáme.

2.

25 dkg tuku, 25 dkg cukru, 10 dkg kakaa, 5 dkg kokosové moučky, 2 lžičky Solamilu, 2 lžičky hladké mouky.

Postupujeme stejně, jako v předchozím receptu.

3.

25 dkg tuku, 25 dkg cukru, 9 dkg kakaa, dva vanilkové pudinky.

Rozpustíme a nalijeme do formiček.

4.

20 dkg tuku Iva, 17 dkg mletého cukru, 3 dkg kakaa, 3 lžíce bramborové moučky a dva vanilkové cukry.

Vše rozpustíme a naléváme.

5.

25 dkg tuku, 15 dkg kakaa, 30 dkg cukru, 3 lžíce bramborové moučky, 1 vanilka, 10 dkg mletých oříšků.

Rozpustíme, naléváme do formiček, necháme ztuhnout a balíme do pozlátka.

   

 

ŠUHAJDY

 

1 tuk rozpustíme, přidáme pudink BB a lžičku kakaa.

Náplň:

30 dkg práškového cukru, 10 dkg strouhaných oříšků a 1/2 dl mléka.

Smícháme a plníme do papírových košíčků tak, že nejprve dáme tmavou čokoládu, pak náplň a opět čokoládu. Ozdobíme oříškem.


   

 

ŠUHAJDY 2

 

100 g čokolády, 150 g stuženého tuku, 2 lžíce kakaa.

Náplň:

1 dl kávy, 200 g práškového cukru, 100 strouhaných oříšků, 100 g tuku, pár kapek rumu nebo rumové tresti.

Čokoládu a tuk rozpustíme, přidáme kakao a umícháme do hladka. Papírové košíčky plníme čokoládou, pak náplní a opět zalijeme čokoládou. Necháme vychladnout a můžeme ozdobit lentilkami, arašídy, mandlemi, nebo vlašskými oříšky.

Příprava náplně:

V jednom dl kávy vaříme 20 dkg cukru asi 2 minuty. Odstavíme, přidáme 10 dkg oříšků, 10 dkg tuku a trošku rumu.

   

 

 

Nový rok se kvapem blíží!!! :)))


Photobucket

Ať už budete slavit Silvestra doma, na horách, nebo třeba někde venku na party, určitě se vám některé informace a rady budou hodit :-)

NOVINKY:
26.12. 2006 - novoroční ohňostroje (budou přibývat)


Základem oslavy Nového roku dnes je setkání celé rodiny u bohatého oběda, kde by neměla chybět čočka nebo polévka s drobnou krupicí zv. milionová (aby se člověka držely peníze), většinou se podává vepřové. Nepřípustný je zajíc či drůbež, aby štěstí neuteklo nebo neulétlo. Po obědě se rodina jde projít, navštěvují se výstavy, kulturní představení či přátelé.

V Čechách ten den dostávali kůroví zpěváci odměnu, hospodář obdarovával čeledíny a děvečky, rodiče děti. Farníci dávali výslužku svému faráři a přáli mu zdraví a Boží požehnání. Učitelé posílali vrchnosti a městským zástupcům tzv. minucí - malovaná a veršovaná přáníčka, na které bylo zvykem odpovídat finančním dárkem. V obcích chodila ulicemi koledující mládež. Nedělaly se nepříjemné práce - věřilo se, že co se bude dělat na Nový rok, to bude po celý rok, nesmělo se sušit prádlo, nesmělo se nic vynášet ani vymetat z místnosti. Chodili pekařští koledníci a p eroutkami ometali za drobné pohoštění nebo odměnu prach, někde chodily na koledu i ženy v šátku s husím křídlem a s hrnečkem kolomazi, kterou umazaly nepozorného hospodáře. Jako výslužku dostávaly pálenku a nějakou pochoutku. Většina těchto zvyků byla zapomenuta.

 

 

Vyprošťováky

Ráno po oslavě bývá některým oslavujícím všelijak :-)
Návodů, receptů a rad je plno. Tady jich nekolik máte a naložte s tím jak uznáte za vhodné :-)


Všebecně platí: čerství vzduch a odkyselit žaludek :-)


- Aspirin (rozpustný)- pomáhá na bolest hlavy, ale na nevolnost obvykle ne
- vařená špalda
- zelená zelenina
- fenyklový čaj
- litry kafe :-)
- jedlá soda
- léčivý jíl
- trochu se napít toho, co vás večer předtím dorazilo (pokud si to pamatujete :-))
- zeleninová polévka (hodně řídká, skoro jen vývar)
- nedělat nic :-))


Snažší je kocovině předcházet. Nejjednodušší je nepít alkohol :-) (to je objev co? :-))
Pokud pít budete, tak se zkuste držet těchto základních pravidel.
- nepijte nikdy na lačno
- nemíchejte nemíchatelné :-)
- pijte s mírou :-)  ... nebo s Mírou...:)))

 

 

    Novoroční barevné tapety  

....ještě pár legračních sms... :))

   Alkohol je náš největší nepřítel, ale na Silvestra se člověk musí smířit i se svým největším nepřítelem. PF 2007

 

   Posílám Vám SMS, opijte se ještě dnes! Zdraví, štěstí, dobrý mok, ať je šťastný Nový rok!

 

   Chcete se na Silvestra pobavit? Chcete být veselí, chcete být pěkně sťatí? Jsme tu pro Vás. Kat a jeho pomocníci.

 

 Vzpomínejte na mě v dobrém... starý rok.

 

   Přes hory a černý les, letí zpráva SMS, letí s přáním Tobě, v novoroční době. Hodně zdraví, žádný stres, lásku, štěstí, radost, sex! :)

  :)))

   Nový rok se kvapem blíží, dej si prcka, dva, tři, čtyři. Každý z nás to přeci tuší, zapít se to řádně musí!

 

   Blahopřejeme, právě jste vyhráli příjemné prožití roku 2007. Výhru Vám doručíme v 365 pravidelných splátkách.

 


 

 

Tak co, už jste začaly péct? 

1.
20 dkg hladké mouky, 20 dkg másla nebo tuku, 20 dkg kokosu, 1 vejce, 8 dkg cukru moučka, 3 lžíce kakaa Rozmícháme rozměklé máslo s cukrem, přidáváme postupně mouku, vejce a ostatní suroviny.

 

2.
250 g hladké mouky, 120 g másla nebo Hery, 80 g pískového cukru, vanilkový cukr, 1 vejce Mouku s cukrem dáme na vál, přidáme nakrájené máslo a vejce. Zpracujeme v těsto, které necháme asi hodinu odpočinout v chladu. Potom vyválíme placku a formičkou vykrajujeme různé tvary.Pečeme dorůžova.

 

3.
1/8 l mléka, 120 g pískového cukru, 100 g loupaných mandlí, 80 g pomerančové kůry, 10 g hladké mouky, 1 lžíce másla, kakaová poleva Do hrnku dáme nakrájenou pomerančovou kůru, půlené mandle, cukr, máslo, mléko a mouku. Hrnec dáme do nádoby s vodou a v parní lázni za stálého míchání povaříme asi

 

4.
30 dkg hladké mouky, 20 dkg másla, 1 vejce, 10 dkg cukru krupice, 10 dkg strouhaných vlašských ořechů Necháme změknout máslo. Poté ho dáme do mouky, přidáme cukr, vejce a ořechy. Promícháme v těsto.

 

5.
14 dkg hladké mouky, 10 dkg másla, 3.5 dkg cukru, 3.5 dkg mletých ořechů Rozmícháme rozměklé máslo s cukrem, přidáváme postupně mouku a ostatní suroviny. Vykrajujeme rohlíčky a po upečení je horké obalujeme v moučkovém cukru.

 

6.
2 žloutky, 100 g pískového cukru, 100 g hladké mouky, 1 špetka kypřícího prášku, tlučený anýz, bílé oplatky Žloutky s cukrem třeme do pěny. Postupně vmícháme mouku smíchanou s práškem do pečiva a malé množství tlučeného anýzu. Toto těsto natřeme na obyčejné bílé oplatky a dáme do středně vyhřáté

 

7.
 350 g hladké mouky, 1/2 sáčku kypřícího prášku do pečiva, 140 g sorbitu, 125 g másla, 1 vejce, 1 žloutek, vanilková esence, tuk na plech K prosáté mouce přidáme prášek do pečiva, smícháme a uděláme důlek, do kterého přidáme sorbit, změklé máslo, vejce, žloutek a vanilkovou esenci. Vše společně

 

8.
16 dkg tuku, 10 dkg cukru, 16 dkg ovesných vloček, 20 dkg hladké mouky, 1 vejce, 1 sáček prášku do pečiva, 1 špetka soli, 1 sáček lískových oříšků Smícháme v míse všechny suroviny. Z těsta pak uděláme kuličky, klademe na plech a lehce rozmáčkneme. Do středu dáme 1 lískový ořech nebo 1/2 vlašského

 

9.
200 g marcipánu, citrónová kůra, 50 g moučkového cukru, 2 lžíce citrónové šťávy, sůl, kandované ovoce, vlašské ořechy, 1 lžíce rumu, 1 lžíce meruňkový kompot Šlehačem promícháme syrovou marcipánovou hmotu. Poté přidáme moučkový cukr, lžíci citrónové šťávy a strouhanou citronovou kůru. Do

 

10.
250 g hladké sójové mouky, 200 g maizeny, 100 g tuku na pečení, 50 g moučkového cukru, 1 hrneček mléka, 1/2 sáčku prášku do pečiva, vejce na potření, sekané mandle nebo oříšky Do mísy prosijeme mouku, maizenu, cukr a prášek do pečiva, přidáme pokrájený změklý tuk a postupně mléko a uhněteme

 

Všechny recepty na CENTRUM.CZ  

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode